Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 10 1 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Magdalena Benka za
2 Agnieszka Barbara Czogała wstrzymał się
3 Zyta Durka wstrzymał się
4 Krzysztof Margiel wstrzymał się
5 Ewa Jadwiga Migdalska wstrzymał się
6 Henryk Nawój wstrzymał się
7 Grzegorz Paplicki nieobecny
8 Waldemar Pender przeciw
9 Ewa Połczyńska wstrzymał się
10 Bogusław Artur Pokorski wstrzymał się
11 Emilian Skwarek wstrzymał się
12 Józef Swat wstrzymał się
13 Marian Świderski za
14 Franciszek Zenon Trzaskowski nieobecny
15 Krzysztof Grzegorz Żywicki wstrzymał się