Wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady

Zakres działania i skład komisji.

Wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-28 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu