Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Protokół RIO z dnia 22.02.2019r.

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-04-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Skarbnik Gminy

Wydział merytoryczny: BF, data odpowiedzi: 2019-04-29