Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetowa stała 2018-12-28 Uchwała nr II/9/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-28 Uchwała nr II/10/2018
Komisja Rolnictwa stała 2018-12-28 Uchwała nr II/9/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-28 Uchwała nr II/9/2018
Komisja Społeczna stała 2018-12-28 Uchwała nr II/9/2018
Wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady stała 2018-12-28