Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 13/2019

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2019-07-08