Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 15/2019

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2019-10-04