Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 16/2019

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-10-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2019-10-25