Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 21/2019

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-11-05, data przekazania: 2019-11-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marian Świderski przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-20