Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 1-5/2020

Numer: 22, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-02-21, data przekazania: 2020-02-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2020-03-10