Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 6/2020

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-05-19, data przekazania: 2020-05-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2020-05-22