Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 8/2020

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-09-11, data przekazania: 2020-09-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-24