Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 9/2020

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-09-29, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-08