Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 10/2020

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2020-09-29, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2020-10-12