Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 01/2021

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2021-03-01, data przekazania: 2021-03-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2021-03-12