Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 02/2021

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2021-04-12, data przekazania: 2021-04-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2021-04-14