Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 02/2021

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2021-04-22, data przekazania: 2021-04-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilian Skwarek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2021-05-06