Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 05/2021

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2021-04-27, data przekazania: 2021-04-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilian Skwarek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2021-05-06