Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 04/2021

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2021-05-25, data przekazania: 2021-05-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: os, data odpowiedzi: 2021-05-31