Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 4/2019

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-01-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: Dyrektor Bilbioteki - Gminne Centrum Kultury ,,Ogród Kultury, data odpowiedzi: 2019-02-05