Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 5/2019

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-01-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-06