Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 6/2019

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-02-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Jadwiga Migdalska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-01