Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 8/2019

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-04-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Margiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2019-04-29