Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Przelewice

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja nr 02/2021

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2021-04-12, data przekazania: 2021-04-12

Henryk Nawój                                                  Przelewice 12.04.2021 r.
Radny
Rady Gminy Przelewice

                                                          Pan
                                                          Mieczysław Mularczyk
                                                          Wójt Gminy Przelewice

 

Interpelacja nr 02/2021
 

Interpelacja dotyczy : uszkodzenia drogi powiatowej przy budynku nr. 7A m. Przelewice.

Interpelację składam w sprawie przekazania informacji o  uszkodzeniu drogi powiatowej nr. 1576 Z przy budynku nr . 7A w m. Przelewice

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Nawój radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Przelewice

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2021-04-14

OS.0003.3.2021                                                    Przelewice, 14.04.2021 r.

 

                                                               Pan
                                                               Henryk Nawój
                                                               Radny Gminy Przelewice

 

Odpowiadając na interpelację nr 02/2021 dotyczącą uszkodzenia drogi powiatowej nr 1576 Z przy budynku 7 A w m. Przelewice informuję, iż skierowałem pismo do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach z prośbą o naprawę w/w drogi.

 

                                                         Wójt

                                                 Mieczysław Mularczyk