Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
07-06-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy w Przelewicach ; pokój Nr 6

Porządek obrad

  • 1. Sprawy regulaminowe
  • 2. Kontrola wykonania budżetu za 2023 rok
  • 3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przelewice
  • 4. Sprawy końcowe kontroli