Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Przelewice

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-28 uchwałą nr Uchwała nr II/9/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Uchwałą nr III/21/2019 z dnia 22 stycznia 2019r uzupełniono skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dodając pkt. 4 i 5 w brzmieniu ,,4. Waldemar Pender"

,,5. Józef Swat"

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Barbara Czogała 0przewodniczący
Zyta Durka członek
Henryk Nawój członek
Waldemar Pender członek