Przejdź do treści

Wyniki głosowań

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 0 6 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik przeciw
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
12 0 1 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 5 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 2 5 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik przeciw
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa wstrzymał się
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój wstrzymał się
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 3 4 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik za
Marek Kibała wstrzymał się
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój wstrzymał się
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski wstrzymał się

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 0 4 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 5 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
10 0 3 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój przeciw
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 5 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 5 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 0 8 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik przeciw
Marek Kibała przeciw
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój przeciw
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 5 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik przeciw
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 5 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 0 0 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 0 8 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik przeciw
Marek Kibała przeciw
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój przeciw
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
12 1 0 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek wstrzymał się
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
10 1 3 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska wstrzymał się
Damian Janasik za
Marek Kibała przeciw
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój przeciw
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 6 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska przeciw
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 0 7 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik za
Marek Kibała przeciw
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój przeciw
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 6 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska przeciw
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 0 8 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik przeciw
Marek Kibała przeciw
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój przeciw
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 1 7 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik przeciw
Marek Kibała przeciw
Krystian Krzykwa wstrzymał się
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój przeciw
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 0 8 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik przeciw
Marek Kibała przeciw
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój przeciw
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 0 8 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska przeciw
Damian Janasik przeciw
Marek Kibała przeciw
Krystian Krzykwa przeciw
Żaneta Mrówczyńska przeciw
Henryk Nawój przeciw
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska przeciw
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski przeciw

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 1 5 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska wstrzymał się
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 5 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 0 0 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 5 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska nieoddany
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
10 0 4 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska przeciw
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 6 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska przeciw
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 1 5 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska wstrzymał się
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 6 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender przeciw
Dominika Pitura przeciw
Bogusław Pokorski przeciw
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Krzysztof Soska przeciw
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura za
Bogusław Pokorski za
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba za
Emilian Skwarek za
Krzysztof Soska za
Waldemar Wiśniewski za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 4 0 1 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Agnieszka Czogała nieobecny
Renata Dąbrowska za
Damian Janasik za
Marek Kibała za
Krystian Krzykwa za
Żaneta Mrówczyńska za
Henryk Nawój za
Waldemar Pender za
Dominika Pitura wstrzymał się
Bogusław Pokorski wstrzymał się
Ewa Połczyńska za
Dariusz Skiba wstrzymał się
Emilian Skwarek nieoddany
Krzysztof Soska wstrzymał się
Waldemar Wiśniewski za